Strategi & forretningsudvikling
MR-C2 er din sparringspartner

Strategi består af såvel rationelle som irrationelle beslutninger. De rationelle beslutninger er baseret på analyser og data. De irrationelle beslutninger er baseret på følelser og tro.

Strategiarbejde

Med den rette proces for strategiarbejdet er det ikke så svært.
MR-C2 hjælper til med input og afdække muligheder – lige fra de indledende faser frem til den færdige strategi foreligger. Om ønsket faciliterer vi også implementering af strategien.

Den gode strategi udgør en helhed for virksomheden – den største fald gruppe er faktisk at strategien bliver for overambitiøs.
Derfor er det vigtigste råd – tilpas strategien til virksomheden. Gør den simpel, forståelig og let at kommunikere. Glem ikke at den gode strategi i lige høj grad henvender sig til medarbejdere, kunder og omverden.

Salg & Marketing

Drift bliver konge – stjæler al din tid.

Som leder ønsker du at vækste din virksomhed. Det kræver salg og omsætning. Desværre fylder driften hele din hverdag.
Strategi for salg & marketing herunder digital markedsføring tilsidesættes.
Med MR-C2 som din sparringspartner opstiller vi sammen en realistisk strategi der indfri er ønskede mål og ambitioner

Organisation

Medarbejderne er din vigtigste ressource.

I din rolle som leder er det vigtigt at sikre, at din virksomhed er en attraktiv arbejdsplads, hvor dine medarbejdere motiveres og udvikles.
Hos MR-C2 tilbyder vi fortrolig sparring af såvel dig som leder som til dine medarbejdere.
En sparring med fokus på at udvikle din organisation og dine medarbejdere, hvad enten det er i rollen som specialist eller leder.

Projektdisciplinen et ledelsesværktøj

At drive et projekt igennem med succes kan være noget af en udfordring. Usikkerheden er stor. Projektets mange faser flyder ud i et og det gyldne overblik forsvinder.

Projektarbejde er karakteriseret ved kompleksitet og et betydeligt arbejdsmæssigt omfang, hvor prædefinerede rutiner ikke kan bruges til at løse denne type arbejder.
Projekter udføres og planlægges fra sag til sag og kræver tværorganisatorisk indsats

Med en baggrund inden for projektledelse, hvor jeg med succes har gennemført projekter inden for til industri, byggeri, optimering og turn around har jeg den rette ballast for at hjælpe dig og dine projekter på vej.

Optimering af din virksomhed

Det er alt muligt for dig at optimere din eksisterende forretning. Det være sig via proces, medarbejdere, lager, produkt, indkøb, kunder. Alt der har relevans for din virksomhed

Om vi sammen gennemgår din forretning. da finder vi potentialer, der optimerer din forretning, dermed forbedrer du din bundlinje.

Alt afhængig af din virksomheds virke og størrelse skal der forskellige værktøjer til for at identificere mulige potentialer. Dog altid relevant at se på omkostninger, indkøb, organisation og proces.

Bestyrelsesarbejde & advisory board

Du har som leder svært ved at se behovet for en professionel bestyrelse. Du kender alt til kerneforretningen men overser muligheder og vækstpotentiale, som den professionelle bestyrelse kan bibringe din virksomhed.

Hertil kommer komplekse og nye problemstillinger så som ESG, AI, NIS2 og Cybersikkerhed som man som ledelse skal forholde sig til

Min tilgang til bestyrelsesarbejde og advisory board tager ud over min bestyrelseserfaring udgangspunkt i “7 gode vaner”, der sikrer en struktureret og effektiv tilgang til arbejdet.

Scroll to Top